Rebro Matúš

Rebro Matúš, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 876

Miestnosť: 

D309

Automatizované dávkovanie inzulínu. Diplomová práca. FEI STU, Bratislava 2015.

Simulácia inzulín-glukózového systému. Bakalárska práca. FEI STU, Bratislava 2013. 55 s.

2010 - 2013

študent
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2013 - 2015

študent
Kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2015

doktorand
Kybernetika

ÚRK FEI STU v Bratislave