Rektorské voľno 28.2.2020 od 12.00 pre študentov dennej formy štúdia

Dátum: 

28.02.2020 (12:00)