Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí

Title: 

Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov

Číslo projektu: 

IRALP

Dĺžka projektu: 

1. január, 2019 - 31. december, 2019

Zodpovedný riešiteľ: