Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitosti

Title: 

Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitosti

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0475/16

Dĺžka projektu: 

1. január, 2016 - 31. december, 2019

Zodpovedný riešiteľ: