Riadenie servisného robota

Cieľom projektu je výskum v oblasti servisnej robotiky, orientovaný predovšetkým na lokalizáciu a navigáciu mobilných robotov v neznámom štruktúrovanom prostredí. Servisné roboty sú riadené diaľkovo alebo autonómne. Pri autonómnom riadení riadiaci systém väčšiny súčasných servisných robotov predpisuje robotu len náhodný pohyb. Preto je dôležitý výskum v oblasti návrhu inteligentných metód riadenia servisného robota. To znamená, že je potrebné navrhnúť také metódy lokalizácie a navigácie, ktoré budú viesť k inteligentnej činnosti servisného robota. Projekt je zameraný na zlepšenie alebo návrh nových metód lokalizácie a navigácie servisných robotov. Ciele projektu sú formulované v teoretickej, ale aj praktickej oblasti. Navrhnuté postupy budú overené simulačne a na reálnej robotickej platforme. Zabezpečenie vyriešenia definovaných úloh si vyžaduje hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré je na pracovisku už čiastočne k dispozícii.

Title: 

Riadenie servisného robota

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov / Program to support young researchers

Číslo projektu: 

RSR

Dĺžka projektu: 

1. január, 2011 - 31. december, 2012

Kľúčové slová: 

Program na podporu mladých výskumníkov / Program to support young researchers

Zodpovedný riešiteľ: