Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie

Title: 

Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVT-99-026504

Dĺžka projektu: 

26. január, 2005 - 27. január, 2005

Zodpovedný riešiteľ: