Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára

Title: 

Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/2399/04

Dĺžka projektu: 

1. január, 2004 - 31. december, 2006

Zodpovedný riešiteľ: