Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby

Title: 

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby

Typ projektu: 

ITMS 2014+

Číslo projektu: 

313012P386

Dĺžka projektu: 

1. február, 2019 - 31. január, 2022

Zodpovedný riešiteľ: