Robotické rameno s laserovým skenerom [video]

Robotické rameno ABB IRB 120 s laserovým skenerom M2-iLAN určeným pre aplikáciu robotického zvárania. Ak je skener vybavený chladením vodou, je schopný odolať aj extrémnym teplotám do 500°C. Z funkčného hľadiska slúži predovšetkým na navádzanie robota pri zváraní a na kontrolu kvality zvaru po skončení operácie zvárania. Na videu vidno, ako je skener schopný zachytiť rôzne profily zváracích obrobkov (biela čiara), a tiež "rozpoznať" rôzne druhy materiálov (žlté body). Riešenie takejto úlohy je podporované projektami Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II a Autoweldlink (Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí).

Na riešení úloh súvisiacich s aplikáciami robotického zvárania sa zúčastňujú aj študenti robotiky v rámci svojich bakalárskych a diplomových prác.

Prezentované počas dňa otvorených dverí 28.01.2014 na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

xtarnik