Robustné riadenie systémov

Title: 

Robustné riadenie systémov

Typ projektu: 

Medzivládna dohoda

Číslo projektu: 

129/194

Dĺžka projektu: 

1. január, 2002 - 31. december, 2003

Zodpovedný riešiteľ: