Rodina Jozef

Rodina Jozef, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 505

Miestnosť: 

D613
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Foundations of visual linear human-robot interaction via pointing gesture navigation.
International Journal of Social Robotics, 9. s. 509--523.

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Rodina, Jozef
3D vision methods for enhanced human-robot interaction.
In EAN 2017: 55th International conference on experimental stress analysis. Nový Smokovec, Slovakia. May 30 - June 1, 2017. Košice : Technical University of Košice, 2017, ISBN 978-80-553-3166-9.

2003 - 2007

študent
Automatizácia

FEI STU v Bratislave

2007 - 2009

študent
Robotika

FEI STU v Bratislave

2009 - 2012

doktorand
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2014

PhD.
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2012 - dodnes

výskumný pracovník

ÚRK (ÚRPI) FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Autonómne drony
Vnorené systémy
Systémy lokalizácie v prostrediach bez GNSS

Predmet Pozícia
Vnorené riadiace systémy Cvičiaci