Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnych systémov

Technologické pokroky umožnené objavmi v oblastiach senzorov a akčných členov, novými možnosťami výpočtovej a komunikačnej techniky a počítačových sietí dnes otvárajú široký priestor na aplikáciu nových, prípadne aj historických a sofistikovaných teoretických poznatkov v praxi.

Title: 

Rozvoj a integrácia metód teórie nelineárnych systémov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/3089/06

Dĺžka projektu: 

1. január, 2006 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

Vstavaný systém, viacosový pohybový systém, premenlivé časové oneskorenia

Zodpovedný riešiteľ: