Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku

Title: 

Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku

Typ projektu: 

Štátne programy

Číslo projektu: 

2003

Dĺžka projektu: 

1. júl, 2003 - 31. december, 2005

Zodpovedný riešiteľ: