Rýchle a multimediálne sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom satelitov

Title: 

Rýchle a multimediálne sprostredkovanie vzdelávania prostredníctvom satelitov

Typ projektu: 

Socrates

Číslo projektu: 

SK/00/B/F/PP-142 203

Dĺžka projektu: 

1. december, 2000 - 31. máj, 2003

Zodpovedný riešiteľ: