Schiffer Martin

Schiffer Martin,

Publikácie:
Dĺžka projektu Názov projektu
2012 - 2013 Kontrola chýbajúcich skrutiek na zadnom kryte