Schôdza ústavu a školenie BOZ

Dátum: 

26.05.2016 (09:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424