Schôdza zamestnancov ústavu

Dátum: 

09.10.2014 (09:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424