Schôdza zamestnancov ústavu

Dátum: 

10.02.2015 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424