Sekaj Ivan

Sekaj Ivan, prof. Ing. PhD.

Funkcia: 

  • Vedúci oddelenia

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 585

Miestnosť: 

D701
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kajan, Slavomír -- Sekaj, Ivan
Neural controller tuning procedure using genetic algorithm.
In Technical computing Prague 2017: elektronický zdroj 24th Annual conference proceedings. Prague, Czech Republic. November 8, 2017.
1. vyd. Prague : University of Chemistry and Technology, 2017, ISBN 978-80-7592-002-7.

Sekaj, Ivan -- Husár, Adam
Robot trajectory design using genetic algorithm in Matlab.
In Technical computing Prague 2017: elektronický zdroj 24th Annual conference proceedings. Prague, Czech Republic. November 8, 2017.
1. vyd. Prague : University of Chemistry and Technology, 2017, ISBN 978-80-7592-002-7.

Bernátová, Iveta -- Bališ, Peter -- Goga, Rudolf -- Behuliak, Michal -- Zicha, Josef -- Sekaj, Ivan
Lack of reactive oxygen species deteriorates blood pressure regulation in acute stress.
Physiological research, 65. s. S381--S390.

Goga, Rudolf -- Sekaj, Ivan
Estimation of peripheral resistance in the capillary network using Matlab optimization toolbox.
In Technical computing Prague 2015: elektronický zdroj sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015.
1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, ISBN 978-80-7080-936-5.

Sekaj, Ivan -- Bališ, Peter -- Behuliak, Michal -- Zicha, Josef -- Bernátová, Iveta
Matematický model regulácie krvného tlaku.
In Komise experimentální kardiologie (KEK): 43. pracovní konference : Nové možnosti v protekci myokardu. Buchlovice, Czech Republic. 21. 23. října 2015.
Brno : Fyziologický ústav LF MU, 2015.

Sekaj, Ivan
Multi-processor parallel genetic algorithm in MATLAB.
In Technical computing Prague 2015: elektronický zdroj sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015.
1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, ISBN 978-80-7080-936-5.

Sekaj, Ivan -- Pernecký, Daniel -- Kajan, Slavomír
Parallel particle swarm optimisation algorithms.
In Mendel 2015: 21th International conference on soft computing. Brno, Czech Republic. June 23-25, 2015.
Brno : Brno University of Technology, 2015.

Sekaj, Ivan -- Tárník, Marián -- Goga, Rudolf
Parameter optimisation of artificial pancreas adaptive controller using genetic algorithm.
In INES 2015: 19th International conference on intelligent engineering systems. Bratislava, Slovakia. September 3-5, 2015.
Danvers : IEEE, 2015, s. 195--200. ISBN 978-1-4673-7939-7.

1980 - 1985 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor ASR
1985 - 1992 VÚHP Bratislava
  vývojový pracovník
  vývoj automatizačnej techniky
1992 - 1993 Katedra ASR EF STU v Bratislave
  výskumný pracovník
  riadenie technologických procesov
1993 - 2005 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: Riadenie technologikých procesov, Spojité procesy
2005 - dodnes Katedra ASR, ÚRPI, ÚRK  FEI STU v Bratislave
  docent
  študijný odbor: Kybernetika, Aplikovaná informatika, oblasti: umelá inteligencia, evolučné výpočtové techniky
1.4.2005 menovanie za docenta v odbore Aplikovaná informatika
4.12.2017 menovanie za profesora v odbore Kybernetika

 

Zameranie výskumu

Bio-inšpirované a evolučné výpočtové optimalizačné metódy
Bio-inšpirované výpočtové metódy v riadení systémovNeuro-evolúcia v riadení systémov
Modelovanie a riadenie bio-kybernetických systémov
Všeobecné otázky vývoja umelej inteligencie a jej vplyvu na spoločnosť

 

Predmet Pozícia
Riadiace systémy Garant
Umelá inteligencia Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Výpočtová inteligencia v riadení Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Biokybernetika Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Databázy a vizualizácia Garant
Informačné systémy v zdravotníctve Garant
Manažment projektov Garant
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Operačné systémy RT Garant
História informačných a komunikačných technológií Prednášajúci