Sekaj Ivan

Sekaj Ivan, prof. Ing. PhD.

Funkcia: 

  • Vedúci oddelenia

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 585

Miestnosť: 

D701

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kajan, Slavomír -- Sekaj, Ivan
Neural controller tuning procedure using genetic algorithm.
In Technical computing Prague 2017: elektronický zdroj 24th Annual conference proceedings. Prague, Czech Republic. November 8, 2017. 1. vyd. Prague : University of Chemistry and Technology, 2017, ISBN 978-80-7592-002-7.

Sekaj, Ivan -- Husár, Adam
Robot trajectory design using genetic algorithm in Matlab.
In Technical computing Prague 2017: elektronický zdroj 24th Annual conference proceedings. Prague, Czech Republic. November 8, 2017. 1. vyd. Prague : University of Chemistry and Technology, 2017, ISBN 978-80-7592-002-7.

 

 

 

Predmet Pozícia
Umelá inteligencia Garant
Výpočtová inteligencia v riadení Garant, Prednášajúci
Biokybernetika Cvičiaci, Prednášajúci
Informačné systémy v zdravotníctve Garant
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Operačné systémy RT Garant
1980 - 1985 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor ASR
1985 - 1992 VÚHP Bratislava
  vývojový pracovník
  vývoj automatizačnej techniky
1992 - 1993 Katedra ASR EF STU v Bratislave
  výskumný pracovník
  riadenie technologických procesov
1993 - 2005 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: Riadenie technologikých procesov, Spojité procesy
2005 - dodnes Katedra ASR FEI STU v Bratislave, ÚRPI FEI STU Bratislava
  docent
  študijný odbor: Kybernetika, Aplikovaná informatika, oblasti: umelá inteligencia, evolučné výpočtové techniky