Seminár o novom riadiacom systéme - Ing. Hynek Procházka, PhD.

Dátum: 

05.02.2015 (15:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK - D-424