Seminár o výskume na ÚRK

Dátum: 

19.06.2015 (14:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424