Seminár pri príležitosti nedožitých deväťdesiatin prof. Kalaša

Dátum: 

28.09.2018 (14:00)

Miesto: 

BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa