Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov

Cieľom projektu je vytvorenie otvorenej siete virtuálnch laborátórií na Slovensku spojených navzájom Internetom a pripojených k sieťam laboratórií existujúcich v zahraničí. V rámci toho sa overia vlastnosti centralizovaniej siete spravovanej vzdelávacím portálom a distribuovanej siete vytvoreenj spojením obslúžnych serverov na zúčastnených pracoviskách.

Title: 

Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/3121/05

Dĺžka projektu: 

1. január, 2005 - 31. december, 2007

Kľúčové slová: 

On line prístup, tele-experimenty cez internet, virtuálne laboratórium

Zodpovedný riešiteľ: