Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie

V projekte plánované aktivity majú zvýšiť kvalitu prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia STU Bratislava resp. u absolventov iných vysokých a stredných škôl. Počas štúdia a po skončení študijného obdobia im umožnia dosiahnuť úroveň z využitia nových ICT na nami navrhovaných úrovniach a na úrovni medzinárodne uznávaného štandardu ECDL. 

Title: 

Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie

Typ projektu: 

Európsky sociálny fond

Číslo projektu: 

13120120100

Dĺžka projektu: 

1. január, 2004 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

ECDL, ICT

Zodpovedný riešiteľ: