Slávnostný seminár pri príležitosti 85. narodenín profesora Juraja Bízika

Pri príležitosti 85. narodenín prof. Ing. Juraja Bízika, DrSc., bývalého dekana Elektrotechnickej fakulty (1970-1976), prorektora SVŠT (1976-1980) a zakladateľa a prvého vedúceho Katedry ASR (1983-1990), sa konal 13.11.2014 slávnostný seminár.

Po vystúpení riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky prof. Ing. Jána Murgaša, PhD., ktorý uviedol významné momenty zo života prof. Bízika a vyzdvihol jeho zásluhy o rozvoj univerzity, fakulty a katedry, vystúpil s gratuláciou dekan fakulty prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. a spolu s prodekanom doc. Ing. Milanom Žiškom, PhD. slávnostne odovzdali oslávencovi Medailu dekana FEI STU. Nasledovali príhovory prof. Bízika, prof. Veselého, prof. Kozáka a prof. Janíčka a v rámci neoficiálnej časti tiež gratulácie bývalých pracovníkov Katedry ASR a ostatných hostí a neformálna diskusia v priateľskej atmosfére.

xtarnik