Sojka Adam

Sojka Adam, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 545

Miestnosť: 

D606
Publikácie:

Sojka, Adam -- Dekan, Martin
Meranie pomocou čiarového senzora a priemyselného manipulátora. Diplomová práca. 2018.

Sojka, Adam -- Duchoň, František
Využitie metód umelej inteligencie pri riadení mobilných robotov. Bakalárska práca. 2016. 75 s.

Zameranie výskumu

Lokalizácia mobilného robota
Navigácia mobilného robota
Laserový skener
Segmentácia cesty pre hlboké neurónové siete