Spolupráca dvoch fakúlt: FEI STU a FA STU

Študenti dizajnéri z Fakulty architektúry STU sa postarali o vylepšenie dizajnu našich robotov. Viac informácií tu.

xtarnik