Spolupráca s praxou

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky spolupracuje so slovenskými i zahraničnými spoločnosťami v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj výskumu a vývoja riešení pre prax.

 • ABB Bratislava, spol. s r. o.
 • ATEC, spol. s r. o., Bratislava
 • AXESS, spol. s r. o., Bratislava
 • Business for Excellence, spol. s r. o., Bratislava
 • ControlTech Industrial Automation, spol. s r. o., Trnava
 • DATALAN, a.s., Bratislava
 • E-technology
 • Eltis, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • Emerson, spol. s r.o., Bratislava
 • EVPÚ, a.s.,  Nová Dubnica
 • Gratex International, spol. s r.o., Bratislava
 • HMH, spol. s r.o., Bratislava
 • Honeywell, spol. s r.o., Bratislava
 • Johnson Controls, spol. s r.o., Bratislava
 • KFB Control, spol. s r.o., Bernolákovo
 • Legrand Slovensko, spol. s r.o., Bratislava
 • Matador Industries
 • ME-inspection SK, spol. s r.o., Bratislava
 • Meret, spol. s r.o., Bratislava
 • MicroStep, spol. s r.o., Bratislava
 • Microstep MIS, spol. s r.o., Bratislava
 • NES, spol. s r.o., Nová Dubnica
 • PosAm, spol. s r.o., Bratislava
 • PPA Energo, spol. s r.o., Bratislava
 • PROXY, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
 • Prvá zváračská, a.s., Bratislava
 • Q-EX, a.s., Trenčín
 • Regotrans Rittmeyer, s.r.o., Bratislava
 • RELKO, spol. s r.o., Bratislava
 • RMC, spol. s r.o., Nová Dubnica
 • Robotika.SK, obč. združenie, Bratislava
 • Schneider Electric Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • S&A, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • SAP Slovensko, spol. s r.o.
 • SEPS, a.s., Bratislava
 • Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o., Bratislava
 • Schunk
 • Siemens, spol. s r.o., Bratislava
 • Slovakodata, a.s., Bratislava
 • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 • Slovnaft, a.s., Bratislava
 • SPP, a.s., divízia Slovtransgaz,  Nitra
 • SWH Siemens Business Services, spol. s r.o., Bratislava
 • Telegyr Systems (Slovensko), spol. s r.o., Bratislava
 • Termoreg, s.r.o., Bratislava
 • UNIT, spol. s r.o., Bratislava
 • Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 • Vonsch, spol. s r.o., Brezno,
 • VUJE, a.s., Trnava
 • ZTS VVÚ Košice, a.s.

Zahraničná spolupráca

 • Humusoft, spol. s r. o., Praha, Czech Republic
 • Hungarian Fuzzy Association, Hungary akademicka HTL Spengergasse, Wien, Austria IIASA Laxenburg, Austria InnoC.at, Austria (Austria Association for Innovative Computer Science)
 • MES-DEA, SA, Switzerland
 • Profibus International, Germany
 • Schneider Electric Germany
 • SoliCAD, s.r.o.