Spolupráca s praxou

FEI STU v Bratislave a spoločnosť Matador Holding, A.s. podpísali zmluvu o spolupráci. Stalo sa tak 27.04.2015.

Stlačením tlačidiel, namiesto prestrihnutia pásky, sa uviedla do užívania robotická bunka vybavená robotom Kuka KR-16 a ďalšími perifériami. V súčasnosti sa na tomto pracovisku rieši šesť odborných študentských prác a plánuje sa ďalšie zapojenie do výučby.