Štátne skúšky inžinierskeho štúdia

Dátum: 

13.06.2017 - 14.06.2017