Štátne skúšky inžinierskeho štúdia

V dňoch 16. – 17.06.2015 sa na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave uskutočnili štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia v študijných programoch Robotika, Kybernetika a Aplikovaná informatika - doména IT v riadení.

xtarnik