Štátne skúšky inžinierskeho štúdia 8.–12.6.2020

Dátum: 

08.06.2020