Stretnutie na tému „Ako ďalej vo výchove bakalárov a inžinierov v programe Robotika a kybernetika“

Dátum: 

27.10.2016 (15:00)

Miesto: 

Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie