Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov

Title: 

Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-99-022604

Dĺžka projektu: 

1. január, 2005 - 31. december, 2006

Zodpovedný riešiteľ: