STU otvorila Národné centrum robotiky

Cieľom Národného centra robotiky je posilnenie doterajšej spolupráce školy s firmami. Fakulta zriaďuje aj občianske združenie Národné centrum robotiky v záujme posilniť aj spoluprácu so strednými školami a propagovať robotiku ako povolanie budúcnosti. Centrum robotiky je súčasťou Ústavu robotiky a kybernetiky na FEI STU. Viac informácii na stuba.sk
 
Ohlasy v médiách:

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

xtarnik