Študentská regata 2013

Univerzitná regata - Bratislava 4.5.2013 Historicky prvé univerzitné preteky veslíc na Slovensku zorganizovala Slovenská technická univerzita v spolupráci s ďalšími bratislavskými vysokými školami, Euroveou, Magistrátom hl. mesta a ďalšími sponzormi pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hl. mesta SR Bratislavy. Hlavný pretek s traťou 7 km mal letmý štart medzi Devínom a Karlovou Vsou o 15. hod., cieľ bol pri Eurovea, trvanie preteku ~20min. Posádky osemveslíc tvorili študenti, absolventi a zamestnanci troch univerzít: Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita. Preteky vyhrala posádka Univerzity Komenského. Za ňou skončila posádka STU a na treťom mieste dorazila do cieľa osemveslica s posádkou Ekonomickej univerzity. Popri hlavnej súťaži sa konali aj preteky na veslárskych trenažéroch pod názvom Malá regata. Tejto súťaže sa zúčastnili študenti bratislavských verejných vysokých škôl a univerzít: UK, STU, EU, VŠMU, VŠVU, SZU, APZ.
Podujatie malo za cieľ zviditeľniť vysokoškolákov v hlavnom meste SR a založiť tradíciu stretnutí študentov bratislavských univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerských univerzít zo zahraničia, napríklad z Prahy, Brna, Viedne a Budapešti. Univerzity sa prezentovali nielen športovými výkonmi, ale aj rôznymi kultúrnymi a odbornými podujatiami. Preteky a prezentácie univerzít prilákali množstvo divákov. Priebeh súťaží bolo možné sledovať online na veľkej obrazovke v Eurovea. Od 13. hod prebiehali v Eurovei sprievodné podujatia: vystúpenia umeleckých súborov Technik, Gymnik a Ekonóm.
V rámci sprievodného programu v Eurovei sa prezentovali aj robotici z FEI. Spolu s tímom Zelenej formule zo SjF STU boli veľkou atrakciou. Umožnili návštevníkom sadnúť si do formuly a vyfotografovať sa, dotknúť sa, či riadiť robotov. Ku všetkému dostali jednoduchý technický výklad. Deti imitovali pohyby robota a cvičili spolu s nim (drepy, kliky, tlieskanie, klaňanie sa, vzpieranie, mlynské kolesá), a prilákali tak davy ľudí, ktorí potleskom podporovali malých športovcov.

xtarnik