Študijné programy

Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečuje výučbu v niekoľkých akreditovaných študijných programoch.

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

  • 2-ročný študijný program Robotika a kybernetika, určený pre absolventov bakalárskeho štúdia s možnosťou pokračovania v doktorandskom štúdiu.
  • Študijný program na rok 2018/19, str. 214-220

Doktorandské štúdium

Študijné programy pre absolventov inžinierskeho štúdia

Ďalšie informácie na stránke fakulty v časti Študenti/Študijné programy