Súťaž v rámci predmetu Mobilné robotické systémy

Študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia dnes súťažili s robotmi iRobot Create v rámci predmetu Mobilné robotické systémy. Cieľom súťaže je čo najrýchlejšie prejsť štvorec so stranou o dĺžke 3 metre tak, aby sa ťažisko robota nedostalo dovnútra štvorca. Okrem manuálneho riadenia bolo povolené takmer všetko. Najúspešnejší čas tohto roku dosiahla dvojica Róbert Titka a Tomáš Strmeň - 32,4 sekundy.  Keďže študenti pretekali o body do zápočtu, súťaž bola naozaj napínavá, čo vidno aj z niektorých fotiek.

Zápočtové týždne z uplynulých rokov: