ŠVOČ 2014

Fakultná vedecká konferencia ŠVOČ prebehla 29. apríla 2014.

Výsledky v sekcii Robotika a kybernetika

Cena dekana: -  Bc. Martin SMOĽÁK (P. Pásztó)
Diplom dekana: Jakub FORNÁDEĽ (P. Hubinský, M. Flassik)
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Miroslav KOVÁČ a Bc. Dávid RAU (M. Kajan)
Cena SSKI: Bc. Katarína KUBALOVÁ (P. Pásztó), Ondrej ČIERNY a Richard TERKOVIČ (P. Valko)
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Bc. Jaroslav ŠIMÁŠEK

Bližšie informácie sú na fakultnom webe.
Pozrite si fotografie z rokovania v našej sekcii a z odovzdávania ocenení, ako aj prehľad ocenení.

xtarnik