ŠVOČ 2015

Na FEI STU v Bratislave sa konala 23.04.2015 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečoval v rámci prehliadky sekciu Robotika a kybernetika.

Výsledky v sekcii Robotika a kybernetika:

Cena dekana Patrik Štefka
Diplom dekana Bc. Zoltán Lovász
Cena spoločnosti Softec Patrik Štefka, Ondrej Čierny
Cena ČS sekcie IEEE Lukáš Stehlík, Viktor Dluhoš
Cena SSKI Bc. Zoltán Lovász, Richard Terkovič

 

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov:

ŠVOČ 2012
ŠVOČ 2013
ŠVOČ 2014

Fotografie z tohtoročnej prehliadky:

xtarnik