ŠVOČ 2016

Na FEI STU v Bratislave sa konala 28.04.2016 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky sa  v rámci prehliadky podieľal na zabezpečení sekcie Robotika, Kybernetika a Mechatronika. V tejto sekcii boli ocenení:

Cena dekana Lukáš Stehlík
Diplom dekana Bc. Matej Hartmann
Cena ČS sekcie IEEE Pavol Podešva

 

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov:

ŠVOČ 2012
ŠVOČ 2013
ŠVOČ 2014
ŠVOČ 2015

Fotografie z tohtoročnej prehliadky:

xtarnik