Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami

Title: 

Syntéza nelineárnych systémov s obmedzeniami

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0145/03

Dĺžka projektu: 

1. január, 2003 - 31. december, 2005

Zodpovedný riešiteľ: