Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot

Title: 

Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot

Dĺžka projektu: 

1. január, 2016 - 31. december, 2016

Zodpovedný riešiteľ: