Téma: Telemedicína lieči

Televízna reportáž o využití telemedicíny ako nástroja pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetom. Na projekte vývoja systému pre zber a vyhodnotenie dát súvisiacich s terapiou pri diabete sa podieľali aj pracovníci Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

Reportáž v archíve TV: Telemedicína lieči (názov reportáže: Telemedicína lieči)

Pre viac informácií odporúčame správu STU: „Diabetikom sa zlepšil zdravotný stav.“