Teória otvorených dverí

Vvedecký tím ÚRK bol prezentovaný v profile z cyklu nezávislých tvorcov. Dokumentarný film uviedlo CVTI SR, video dostupné aj na YouTube: