Tölgyessy Michal

Tölgyessy Michal, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 605

Miestnosť: 

D616
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Tölgyessy, Michal -- Pásztó, Peter
Spôsob načítania obrazového kódu v priemyselnom procese a systém na jeho vykonávanie: Patent č. 288532, Dátum udelenia : 19.1.2018
Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 18 s.

Tölgyessy, Michal -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Controlling a group of robots to perform a common task by gestures only.
International Journal of Imaging and Robotics, Vol. 17, No. 1, 2017, pp. 1--13.

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Foundations of visual linear human-robot interaction via pointing gesture navigation.
International Journal of Social Robotics, Vol. 9, No. 4, 2017, pp. 509--523.

Duchoň, František -- Bučka, Peter -- Dekanová, Martina -- Dekan, Martin -- Beňo, Peter -- Tölgyessy, Michal
Image processing of motion for security applications.
European Scientific Journal, Vol. 13 (27), 2017, pp. 44--58.

2005 - 2008

bakalárske štúdium
Počítačové systémy a siete

FIIT STU v Bratislave

2008 - 2010

inžinierske štúdium
Počítačové a komunikačné systémy a siete

FIIT STU v Bratislave

2010 - 2013

doktorandské štúdium
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2014

PhD.
Automatizácia a riadenie

ÚRK FEI STU v Bratislave

2014 - 2018

výskumný pracovník

ÚRK FEI STU v Bratislave

od 2018 odborný asistent ÚRK FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Vizuálne systémy
3D snímanie
Interakcia človek-robot
Rozhranie človek-stroj

Predmet Pozícia
Architektúra počítačov Cvičiaci