Tölgyessy Michal

Tölgyessy Michal, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 605

Miestnosť: 

D616

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Tölgyessy, Michal -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Controlling a group of robots to perform a common task by gestures only.
International Journal of Imaging and Robotics, 17. s. 1--13.

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Foundations of visual linear human-robot interaction via pointing gesture navigation.
International Journal of Social Robotics, 9. s. 509--523.

Duchoň, František -- Bučka, Peter -- Dekanová, Martina -- Dekan, Martin -- Beňo, Peter -- Tölgyessy, Michal
Image processing of motion for security applications.
European Scientific Journal, 13. s. 44--58.

2005 - 2008

bakalárske štúdium
Počítačové systémy a siete

FIIT STU v Bratislave

2008 - 2010

inžinierske štúdium
Počítačové a komunikačné systémy a siete

FIIT STU v Bratislave

2010 - 2013

doktorandské štúdium
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2014

PhD.
Automatizácia a riadenie

ÚRK FEI STU v Bratislave

od roku 2014

výskumný pracovník

ÚRK FEI STU v Bratislave

 

Predmet Pozícia
Architektúra počítačov Cvičiaci