Uplatnenie absolventov robotiky v praxi

Záujem o robotiku a elektroniku spojili Jozefa Rodinu s Lukášom Palkovičom nielen na štúdiách, ale aj v biznise. "Bol som modelár a tak som vyrobil prvý modelársky výškomer na svete," spomína Rodina na projekt, ktorý stál pri vzniku firmy AerobTec. "Chceli sme ho jednoducho uviesť na trh." - uvádza tv.hnonline.sk v článku:

Prvé výrobky putovali do koša. Dnes Slováci vyvážajú do celého sveta.

[video]