Úspech VEGA projektu

Náš projekt VEGA č. 1/0475/16 bol agentúrou VEGA (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) vybraný do Správy o najvýznamnejších výsledkoch pri hodnotení projektov VEGA s ukončením riešenia v roku 2019. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. Vojtech Veselý.

Agentúra VEGA považuje Správu o najvýznamnejších výsledkoch pri hodnotení projektov VEGA za dôležitý nástroj propagácie svojich výsledkov smerom k verejnosti. Aktuálna správa sa pripravuje a jej zverejnenie sa očakáva na stránke www.minedu.sk:

https://www.minedu.sk/vysledky-riesenia-skoncenych-projektov-vega/