Vedecký seminár - D. Hromada, MSc: Evolučné algoritmy a výpočtová lingvistika

Dátum: 

03.06.2016 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424